אטריום 2, מודיעין

אטריום 2, מודיעין

ממוקם באיזור התעשייה במודיעין, הוקם על ידי שותפות בין ויתניה לחברת CPM.
הבניין, בשטח כולל של 10,000 מ"ר, מיועד למשרדים ומסחר. בנוסף, נבנה חניון תת-קרקעי בשטח של כ-9,300 מ"ר.

השכרה לעסקים
השוכרת המרכזית בבניין היא חברת השילוח DSV ובנוסף הושכרו שטחים לחברת בריזקום ולחללים משותפים בניהול חברת עמדות.

החזקה: חלק החברה בפרויקט – 50%.

קרדיט לצלם מיכאל טומרקין.