ויתניה – הר חוצבים, ירושלים

ויתניה – הר חוצבים, ירושלים

במהלך שנת 2020 רכשה החברה את הבעלות על מפעל המשאפים של חברת "טבע" ברחוב המרפא 2 הר חוצבים, ירושלים.
חטיבת הקרקע בשטח של כ-24 דונם שעליה ממוקם מבנה בגודל של כ-10,000 מ"ר הכולל חדרים נקיים, מעבדות, משרדים ומחסן לוגיסטי בנוסף למרכז אנרגיה גדול.
יתרת הזכויות הקיימות בקרקע, כ-60,000 מ"ר בייעוד תעשייה ומשרדים ניתנת למימוש בחלק הריק של המגרש.
נכון לאמצע 2021 החברה השכירה לשוכרים שונים, את מבנה המפעל ונמצאת במהלך של תכנון והגדלת זכויות של יתרת המגרש לכ-130,000 מ"ר.