לנדא-ויתניה, נס ציונה

לנדא-ויתניה, נס ציונה

בתחילת שנת 2021 נחתם הסכם בין החברה לבין משפחת לנדא על רכישת מחצית הזכויות משלב א' של מתחם המיועד לתעשייה, משרדים ומסחר בקריית המדע בנס ציונה, בהיקף כולל של כ-105,000 מ"ר.
שלב א', מבנה המשלב שטחי תעשייה, מעבדות ומשרדים בשטח של כ-37,000 מ"ר מעל 2 קומות מרתף לחניה בהיקף של 22,000 מ"ר.
כ-13,000 מ"ר מהשטח הנבנה הושכרו מראש בחוזה ארוך טווח לחברות מקבוצת לנדא.
שלב א' אמור להתאכלס לקראת תחילת 2025.